Polacy i leki

Temat: współwłasność
Jeśli masz w dokumentach wytyczoną część i wiadomo która to , to większego problemu nie ma.Nie musisz mieć zgody drugiego współwłaściciela na sprzedarz.Chyba że nie wiesz co konkretnie należy do ciebie , wtedy musisz założyć sprawę o zniesienie współwłasności a to są bardzo duże koszty.I kolejna rzecz , bardzo trudno jest sprzedać współwłasność bo kupujący bierze sobie duży problem na głowę , wiem bo sama jestem w podobnej sytuacji i nie mogłam sprzedać mieszkania 80 m .kw tylko dlatego że jest w budynku który jest współwłasnością ( za śmieszną kwotę 30 tys).Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36957Temat: Egzamin z Enc. Prawa - dr Kaźmierczyk/zaliczenie mgr Kukuryk
...osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych) 7. Działanie administracji (stanowienie prawa, wydawanie aktów administracyjnych, zawieranie porozumien, zawieranie umów) 8. Władza wykonawcza to (prezydent, rada ministrow, organy kontrolne, ...) 9. Naczelne organy administarcji (premier, rada ministrów, wojewoda, marszałek województwa) 10. Swoboda zawierania umów obejmuje (swoboda formr, wyboru kontrachaneta, ..., ...) 11. Zniesienie współwłasności (podzial fizyczny, sprzedaż i dzieleni zysków, ..., ...) 12. Ubezwłasnowolnienie całkowite 13. Prawo podmiotowe (możność domagania się czegoś od kogoś) 14. Prawo podmiotowe bezwzglednie obowiazujace (charakteryzuje prawo własności, bierność, brak okreslonego podmiotu, ...) 15. Postępowanie główne (organ I instancji, I i II, ..., ...) 16. Decyzja ostateczna 17. Czym się różni decyzja od...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=3780


Temat: umowa deweloperska
...dyskutowaliśmy zmiany z prawnikiem. Generalnie rzecz biorąc atmosfera była zdecydowanie OK i Deweloper jest otwarty na rozmowy. Przy okazji otrzymaliśmy dwa dokumenty, załączam ich skany bo chyba będą interesujące dla wszystkich: uprawomocnione pozwolenie na budowę i podstawa prawna związana z podziałem działek (o którym piszę poniżej). A więc po kolei, co udało nam się wyjaśnić: 1. Sprawa budząca najwięcej emocji - podział działek/ zniesienie współwłasności. Okazuje się, że prawo budowlane nie zezwala w tej sytuacji na podział przed wybudowaniem budynków. Chodzi o minimalną powierzchnię działki budowlanej - nie może być mniejsza niż trochę ponad 700m2. W tym wypadku działki są dużo mniejsze, co uniemożliwia ich wydzielenie przed wybudowaniem domów i dopiero po postawieniu budynków możliwe będzie wydzielenie działek do nich przynależnych. Wszystko to...
Źródło: ekoline.fsl.pl/viewtopic.php?t=10


Temat: Sprawa AKTU NOTARIALNEGO
Toczyła się sprawa cywilna o zniesienie współwłasności. Za pozwoleniem Sądu uzyskałem kopię AKTU NOTARIALNEGO sąsiada (strony w sprawie) który był dołączony do akt sprawy, dotyczącego zamiany nieruchomości. CZY JA MOGĘ PRZEDSTAWIĆ TEN AKT NOTARIALNY W INNEJ SPAWIE, CZY TEŻ MIAŁEM PRAWO UŻYWAĆ GO TYLKO W TAMTEJ SPRAWIE?!!! Potrzebuję przedstawić ten AKT NOTARIALNY w innym urzędzie a nie chciałbym złamać prawa.
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=205


Temat: Podział domu i działki??? Pomóżcie!!!
Witam, W Pani przypadku należy zwrócić się z wnioskiem do sądu o zniesienie współwłasności. Współwłasność ma to do siebie, że nie określa dokładnie gdzie jest własność jednego ze współwłaścicieli a gdzie drugiego. Udziały poszczególnych współwłaścicieli nie przynależą do żadnej części nieruchomości bezpośrednio. Chyba, że w akcie zawarto umowę wyłącznego korzystania z części nieruchomości przez któregoś lub wszystkich współwłaścicieli. Należy w sądzie,...
Źródło: tarajkowski.com/kadex/viewtopic.php?t=176


Temat: Do Prawnika zniesienie współwłasności.
Proszę o poradę; Sprawa jest trochę skomplikowana, ale po krótce przdstawie. Moja ciotka założyła sprawe o zniesienie współwłasności działki do której należy sporo osób między innymi ja. Były wyciagane dokumenty takie jak akty urodzenia, ślubu, zgonu itd. Ja nie wyrażałam zgody ani nie dawałam upoważnienia do ich wyciągniecia-moje pytanie: czy ktos ma prawo bez mojej zgody na wgląd i wyciąg dokumentów? Wiem że były wyciągnięte ponieważ figurują w aktach założonej sprawy. Jak mogę rozwiazac ten nurtujacy mnie problem. Proszę o...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39293


Temat: zniesienie wspolwlasnosci
Potrzebuje wzor ''upowaznienie o zniesienie wspolwlasnosci''
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21482


Temat: wspólne mieszkanie własnościowe a jego sprzedaż
nalezy do sądu złożyć wniosek odział spadu i zniesienie wspólwłasnosci lokalu.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=531


Temat: wspólne mieszkanie
Myślę, że odpowiedź na pytanie dotyczące wspólnego życia we wspólnym mieszkaniu powinna być powiązana z odpowiedzią na pytanie czym dla tych osób jest związek, po co są razem? Dla mnie decyzja o kupnie mieszkania na współwłasność ze wspólnym kredytem wiązała się z zaufaniem do osoby, z którą byłam oraz z gotowością podzielenia się tym, co miałam. Piszę w czasie przeszłym, bo rozstaliśmy się, zniesienie współwłasności było czasochłonne, pracochłonne i kosztowne, ale możliwe do zrealizowania. Jeżeli spotkam osobę, z którą będę chciała się związać, oczywiście po raz kolejny podejmę to ryzyko (kredytowe), aby mieć to "poczucie bezpieczeństwa" oraz "własny kawałek podłogi" (chociaż wspólny, z bankiem w dodatku )
Źródło: kobiety-kobietom.com/forum/viewtopic.php?t=9198


Temat: Zniesienie współwłasnosci na mieszkanie
...Pani w związku małżeńskim (nadal), a jednocześnie - przy braku informacji - między Państwem istnieje wspólność ustawowa małżeńska; oznacza to, że bez ustanowienia rozdzielności majątkowej lub rozwodu (separacji) nie jest możliwe zniesienie waszej wspólności; oczywiście można w tej chwili sprzedać mieszkanie i podzielić się kwotą, albo przed notariuszem umową ustanowić rozdzielność majątkową i dopiero wówczas wystąpić o zniesienie współwłasności
Źródło: zow.cba.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH Z
...100 złotych pobiera się od wniosku o: 1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej; 2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania; 3) rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu...
Źródło: ogniowy.nethit.pl/viewtopic.php?t=213


Temat: Współwłasność
Złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności (koszty sądowe są dość wysokie).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41212


Temat: SPADEK
...spadkową obejmującą tak jej majątek osobisty (do którego niewątpliwie wchodzi wspomniana przez Ciebie nieruchomość) oraz jej część majątku wspólnego. Na chwilę obecną dziecko Anny S. oraz jej mąż (+ ew. dziecko męża jeżeli przysposobione) mają współwłasność ułamkową na tej masie majątkowej w wysokości 1/2 na każdego (bądź odpowiednio 1/3). Teraz wchodzi nam tylko kwestia działu tejże masy majątkowej czyli po prostu zniesienie współwłasności. Może ono dokonać się tak umownie (przy czym skoro w masę majątkową wchodzi nieruchomość umowa powinna być w formie notarialnej) bądź w drodze orzeczenia sądu jeżeli spadkobiercy nie mogą bądź nie chcą zawrzeć umowy o dział spadku.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2215


Temat: Współwłasciciel - jak usunąć
Nie ma problemu ze zniesieniem współwłasności które może być umowne (zgodne) lub sądowe (w razie sporu co do np. ceny) Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo...
Źródło: samochodyswiata.pl/viewtopic.php?t=9622


Temat: czy sąd może dokonać powtórnego podziału gospodarstwa
...2000r. została zniesiona współwłasność gospodarstwa aktem notarialnym (działka o pow. 3 ha. dom budynki gospodarcze), siostra oraz matka zrzekły się nieodpłatną darowizną swoich udziałów na moją rzecz. Było to rok przed ogłoszeniem Wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. P.4/99 z 31.01.2001r. zmieniającego zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. Sześć lat później w 2006r. siostry oraz brat wystąpili do sądu o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości z domem w mieście oraz działki rolnej 0,5 ha która leży 2km. od gospodarstwa i dalej pozostaje współwłasnością (ja, siostra, oraz matka), matka w 2005r. przekazała darowizną całe swoje udziały siostrom oraz bratu aktem notarialnym. W sprawie o dział spadku wystąpili o równy podział majątku dorobkowego (matka żyje i popiera ten wniosek) zaliczenie na moją schedę darowiznę od...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=655


Temat: Ustawa o podatku od spadków i darowizn
...podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń; 5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia; 6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie; 7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności; przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw. 2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć. 3. Nabycie pod...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=435


Temat: Rozwód i podział mieszkania - sytuacja szczególna!
...mieszkania? Jak pomniejszyć udział mojej żony po zniesieniu współwłasności o mój wkład własny pochodzący z majątku odrębnego? (było to 100% ceny zakupu mieszkania) Jak ustrzec się przed najbardziej czarnym scenariuszem, tzn. zasądzenia zniesienia współwłasności poprzez przyznanie mieszkania mojej żonie z nakazem spłaty przez nią mojej części (co naturalnie nigdy by nie nastąpiło) ? A może powiniennem się ubiegać o zniesienie współwłasności poprzez przyznanie mi mieszkania z nakazem natychmiastowej sprzedaży i spłaty dla żony jej udziału pomniejszonego o połowę zadłużenia oraz mój wkład z majątku odrębnego? Czy jest taka możliwość? (piszę formalnie, ponieważ w/g kalkulacji w takim przypadku jej udział stałby się wręcz ujemny). Jaka kolejność postępowania byłaby najkorzystniejsza? Rozwód? Separacja? A może najpierw samo
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=470


Temat: [Katowice] Zapomniane zabytki
...z nimi dogadać. Mogą mieć nieuregulowane sprawy spadkowe. Moim zdaniem jeżeli uda się dogadać z więcej niż połową z nich (połową udziałów), to należy odkupić taką część, zaryzykować, zainwestować w budynek i poczekać. Z czasem, kolejnym spadkobiercom będzie coraz trudniej wykazywać swoje prawa więc może sprawa się uleży. Jeżeli znajdą się tacy, którzy będą dochodzić swoich praw, to trzeba będzie skierować wniosek o zniesienie współwłasności i przysądzenie budunku miastu za spłatą pozostałych współwłaścicieli. Co do spłaty, to można starać się potrącić przynajmniej część poczynionych nakładów (nakłady konieczne). Strategia ryzykowna ale jeżeli nie uda się dogadać ze wszystkimi to moim zdaniem jedyna możliwa do zastosowania. W innym wypadku za 10 lat budynek będzie do rozbiórki.
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=51


Temat: Problem z podziałem majątku
...dwie możliwości: 1) sądowy podział przy orzekaniu o rozwodzie (jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu), na wniosek jednego z małżonków, 2) umowny podział (aktem notarialnym) ale on opiera sie na porozumieniu stron a o to może być ciężko w tym przypadku. Jest jeszcze możliwość (ale to już po rozwodzie), kiedy rodzice będą współwłaścicielami mieszkania po 1/2 części na zasadach ogólnych, wystąpienia do sądu o sądowe zniesienie współwłasności przez przyznanie mieszkania jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty. Co do tego ile powinno się spłacić to nie wiem, musiałbym troche poszukać o tym.
Źródło: forum.kraj24.pl/viewtopic.php?t=104


Temat: Zniesienie współwłasności - sprawa w sądzie
...sprawa jest indywidualna. Otóż od maja 2009r mąż jest współwłaścicielem działki współnie z dwiema kuzynkami, mąż 1/2 i one po 1/4. Na męża działce stoją bubynki: mieszkalny i gospodarcze, na działce kuzynek nie stoi nic. Granica została wyznaczona przez geodetę, którego kuzynki zamówiły w zeszłym roku, kiedy mąż jeszcze nie był współwłaścicielem omawianej działki - wtedy była teściowa. Kuzynki wniosły sprawę do sądu o zniesienie współwłasności i zaakceptowanie przez sąd granicy, którą wyznaczył im geodeta, zrobiły to w listopadzie 2009r, kiedy mąż był już współwłaścicielem. Odbyła się pierwsza sprawa, na której mąż nie zgodził się na granicę wytyczoną przez geodetę zamówionego przez kuzynki. Sąd powiedział najlepiej się dogadać, będzie bez kosztów, dał 2 tygodnie czasu na to, że albo mąż się z nimi dogada, albo sam wezwie...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=814


Temat: Dział spadku i zniesienie współwłasności
W sądzie został złożony wniosek o dział spadku ( po rodzicach) i zniesienie współwłasności. Posiadam 1/3 udziału, a siostrzenica 2/3. mieszkam w tym domu od urodzenia i użytkuję połowę domu. Opiekowałem się chorą matką aż do jej śmierci. Remontowałem dom w miarę potrzeb. Zająłem się niepełnosprawnym bratem alkoholikiem , który po rozwodzie wprowadził się do domu rodzinnego wbrew woli matki. Walczyłem z jego nałogiem kosztem własnego zdrowia. Siostra mieszka o 2 domy dalej i nigdy się nie...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=999


Temat: Potrzebuję porady prawnej
W tej sprawie było też orzeczenie Sądu Najwyższego - sygnatura akt: sygn. IV CSK 326/07. Niestety nie mogę znaleźć w sieci tekstu uzasadnienia. Co to metody rozliczeń, to z orzecznictwa wynika, że sądy nie dokonują rozliczeń konkubinatu na takich zasadach jak współce cywilnej. Wykorzystuje się raczej inne rozwiązania ( zniesienie współwłasności, bezpodstawne wzbogacenie itd.). Reszta z tekstach źródłowych podanych w linku.
Źródło: kobiety-kobietom.com/forum/viewtopic.php?t=7929


Temat: Zniesienie współwłasności
...sytuacja problemowa wygląda następująco: Jestem jednym z pięciu współwłaścicieli domu. Wraz z moją matką posiadamy łącznie jego 1/6 część, co zostało sądownie zatwierdzone w czerwcu tego roku. Trzej inni współwłaściciele posiadają więc łącznie 5/6 domu. Współwłaściciele ci zamierzają wnieść niebawem wniosek o zniesienie naszej (mojej i matki) współwłasności w celu sprzedaży domu. Ja i matka nie wyrażamy zgody ani na zniesienie współwłasności, ani na sprzedaż domu. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o udzielenie porady prawnej w związku z zaistniałą sytuacją: jakie działania powinnyśmy (ja i matka) podjąć w celu uniemożliwienia zniesienia naszej współwłasności ? jakie działania powinnyśmy podjąć w celu uniemożliwienia sprzedaży domu? w jaki sposób możemy się do tego przygotować ? w jaki sposób przebiega tego typu proces sądowy ?...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1344


Temat: Czy adaministrator ma obowiązek zapewnić sygnał TV ?
...warunki techniczne, montażowe. Jeżeli chodzi o opłaty za anteny to można ewentualnie brać pod uwagę opłatę za zajęcie części dachu pod ustawienie anteny. Wprawdzie każdy kto posiada własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ma także prawo współwłasności w częściach wspólnych nieruchomości (w tym dachu) , jednak z uwagi na brak fizycznego wydzielenia części przypadającej na danego współwłaściciela (co może nastąpić przez zniesienie współwłasności) trudno będzie wykazać, iż dana osoba używa dachu w ramach swojego udziału we współwłasności dachu. Jednak uprawnienie to powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnych opłat. Jeżeli chodzi o to kto ma prawo ustalać zasady montażu anten (czy ewentualny sprzeciw jednego lokatora może spowodować nie wydanie zezwolenia) to tego typu decyzje winny być wydawane zgodnie z prawem...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1452416.html


Temat: Zniesienie współwłasności kamienicy
Witam. Skończyła się niedawno sprawa w sądzie cywilnym o zniesienie współwłasności kamienicy zawierającej 3 mieszkania. Współwłaścicieli było kilkoro. Teraz już jestem jedyną właścicielką jednego z tych mieszkań. Czekam na odpis postanowienia z sądu. Czy muszę iść do notariusza sporządzić akt notarialny żeby mieszkanie było w 100% moje, czy wystarczy mi postanowienie sądowe? Co ma większą wartość postanowienie sądowe czy akt notarialny? I jeszcze jedno pytanie-do...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1186


Temat: Zmiana finansowania budow sal krolestwa
...od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki, c) (uchylona), d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, g) (uchylona), h) ustanowienie hipoteki, i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, j) umowy depozytu nieprawidłowego, k) umowy spółki (akty założycielskie); 2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=4731


Temat: Zmiana w dowodzie rejestracyjnym
Pankiew wpisz w google Zniesienie współwłasności samochodu a otworzy sie lista stron z poradami
Źródło: skodafelicia.pl/viewtopic.php?t=4504


Temat: GRUDZIEŃ 2009
...lokali); jaka jest różnica między zaświadczeniem z ksiąg wieczystych a odpisem - co powinno być w operacie, co z protokołem badania KW. 2/ Opłata adiacencka (wynikająca z podziału nier.) - przedmiot, cel, zakres wyceny; daty istotne przy takiej wycenie (stan nier., określenie wartości); jakie warunki muszą być spełnione abyśmy mogli mówić o opłacie adiacenckiej; czy jeżeli jest podział niezależny od ustaleń planu miejscowego (np. zniesienie współwłasności, wydzielenie działki pod budynkiem) możliwe jest zaistnienie przesłanek do ustalenia opłaty adiacenckiej 3/ Podejście mieszane, metoda kosztów likwidacji - cel, przedmiot, zakres wyceny; co grozi rzeczoznawcy majątkowemu za niezgodność stanu faktycznego nieruchomości z tym co opisał w operacie; w jaki sposób zostały określone cechy nieruchomości (skąd informacje o takich cechach, jak się to...
Źródło: forum.valuers.com.pl/viewtopic.php?t=294


Temat: mieszkanie w spadku
...a jeżeli zostanie mieszkanie ci spłacone lub zostanie sprzedane to musisz zapłacić podatek od spadku i darowizn w/g trzecie grupy podatkowej z tym ,że najpierw musisz przyjącć spadek. Przykład : mieszkanie jest warte 100000 zł podatek wynosi 100000 : 2 = 50000-9637=40363-20556=19807x20%+2877,9=6839,3 zł.plus koszta związane z notariuszem ,księgą wieczystą i oczywiście kłopot ze sprzedażą mieszkania lub ewentualna sprawa sądowa o zniesienie wspólwłasności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38775


Temat: działka uprawowa -do podziału??
...może podlegać jedynie majątek, który stanowi minie (Art. 44. k.c. - Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe). Ponadto art. 195 k.c. stwierdza, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Własność w czasie trwania wspólnoty małżeńskiej jest wspówłasnością łączną, a po ustanu wspólnosci można żądać podziału majątku małżeńskiego m. in. poprzez zniesienie współwłasności. Stosuje się wówczas do podziału przepisy o zniesieniu współwłasnosci.
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=96


Temat: współwłasność
...wymawia się brakiem czasu i twierdzi,że remont jest niepotrzebny. Za to wyliczył ile to jest warte, ale już od roku nie pomaga przy opiece nad swoim ojcem tylko obiecuje, że się tego podejmie, jak do tej pory tylko na obietnicach się kończy.Co można w tej sytuacji zrobić żebyśmy na remoncie nie stracili? Czy męża brat może po remoncie żądać od nas w związku z podwyższeniem standartu wyższej kwoty swojej 1/6? Czy pozostaje tylko podanie do sądu o zniesienie współwłasności? Proszę o odpowiedź, i z góry serdecznie dziękuję.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41100


Temat: Jak wyjść ze wspólwłasności nieruchomosci ?
Siema. Nie wiem dokladnie jak to wyglada z punktu widzenia prawa spadkowego ale przy wspolwłasnosci kazdy ze wspołwłascicieli moze wniesć wniosek do sadu o zniesienie wspólwlasnosci! Jezeli nie ma możliwosci jej zniesienia w drodze umowy miedzy samymi zainteresowanymi stronami (bo brat nie chce) to moze złóż wniosek do sadu o podział nieruchomosci w drodze orzeczenia sadowego wtedy w przypadku gdy pozostały wspołwłasciciel jest "niewypłacalny" i nie jest w stanie spłacić twojego udziału oraz ewentualny podział rzeczy jest niemożliwy (bo jest to niemozliwe, sprzeczne z...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1216


Temat: Wspolwlasnosc nieruchomosci
Możesz złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości albo wniosek o ustalenie sposobu kożystania z nieruchomości. Co do treści pisma, o ile nie wyrazisz na to zgody, nie jest ono dla Ciebie wiążące. Jeżeli chodzi o nakłady poniesione na malowanie wnętrza, jeżeli nie było ono konieczne, nie możesz żądać zwrotu poniesionych na ten cel nakładów. W podobnej sytuacji, chcąc uzyskać częściowy zwrot należałoby wezwać współwłaściciela do...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12797


Temat: Problemy z wyodrębnieniem własnościowego lokalu
...3. Czy przy wyodrębnieniu się 2/3 lokali mieszkalnych, sp-lnia może podjąć uchwałę o prowadzeniu dokumentów w sposób przyjęty dla wspólnot? 4.Nasze półroczne starania o wyodrębnienie lokali nie przyniosły efektów ( nie przyjęcie wniosków na zebraniu,nie odbieranie korespondencji) więc mamy zamiar wejść na drogę sądową, dlatego bardzo prosimy o wzór pozwu, stosownego do tej sytuacji, i czy w pozwie należy też umieścić prośbę o zniesienie współwłasności? 5. Jakie koszty sądowe powinniśmy wziąć pod uwagę? 6. Czy pozwy o wyodrębnienie lokali mieszkalnych mogą być złożone w formie pozwu zbiorowego i czy mogą być rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym? 7. Czy termin 3 m-cy na złożenie pozwu do sądu okręgowego jest obowiązujący, także gdy sp-lnia nie przyjmuje wniosków (ani podczas zebrań,ani wysłanych pocztą), jeżeli tak to od jakiego momentu...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=868


Temat: PRAWO SPADKOWE
Wydaje mi się powinna złożyć wniosek o zniesienie współwłasności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38090


Temat: SPADEK
camirek, niech ona zrobi tak, najpierw wniosek czy to do notariusza czy do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, potem pozew o przywrócenie posiadania albo wniosek o zniesienie współwłasności poprzez podział w naturze (sprzedaż) gdyż nawet jeżeli sąd przysądzi jej nieruchomość na własność to będzie miała obowiązek spłat na rzecz ojczyma - a domyślam się że nie ma stałego zarobku. A jak sąd przyzna rzecz na własność ojczyma to może się zdarzyć że ten będzie ociągał się ze spłatami bądź w inny sposób uprzykrzał życie. Tak czy siak zerknij sobie do art 212 KC
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2215


Temat: ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
Sprawa zniesienia współwłasności nie jest taka prosta. Podziału można by dokonać jeśli spełni się zapisy ustawy czyli budynek musi mieć oddzielne wejścia, oraz musi być oddzielony ścianą spełniającą pewne warunki. Wspólne media nie są przeszkodą. To można zawsze zmienić. Ale oczywiście sprawa nie jest taka oczywista. I tak bez sądu się nie obędzie. Podział bez sądu załatwiłby zniesienie współwłasności tylko przy zgodzie współwłaścicieli. Należy bowiem po podziale przenieść udziały na poszczególne części nieruchomości. A czego można spodziewać się w sądzie ? /Życie pokazuje, że wszystkiego Radzę porozmawiać z prawnikiem Pozdr.
Źródło: tarajkowski.com/kadex/viewtopic.php?t=179


Temat: Testy z poprzednich lat u Gospodarka
...jest rodzajem pełnomocnictwa, jakie może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. 14. Przedawnienie Jako generalną zasadę kodeks ustala, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe, tj. roszczenia wymierne w pieniądzu. Od zasady tej przepisy przewidują tylko nieliczne wyjątki. I tak np. nie ulega przedawnieniu mimo majątkowego charakteru roszczenie o zniesienie współwłasności. Kodeks cywilny określa ściśle terminy przedawnienia. Nie mogą one przy tym być ani skracane, ani przedłużane przez czynność prawną. Toteż strony nie mogą np. w umowie ustalić, że w stosunkach między nimi określone roszczenia przedawniać się będą z upływem innych terminów, niż przewidziane w kodeksie, bowiem przepisy określające terminy przedawnienia są przepisami imperatywnymi...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1578


Temat: Wycena wartości mieszkania przez biegłego sądowego
Witam wszystkich forumowiczów i przedstawiam sprawę. Jeden ze współwłaścicieli mieszkania (nie mieszka tam) wniósł do sądu sprawę o zniesienie współwłasności.Sąd powołał biegłego do wyceny mieszkania. Drugi współwłaściciel (mieszkający w tym mieszkaniu) będzie musiał je sprzedać i oddać należną część temu pierwszemu. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:czy, określona przez biegłego sądowego, rynkowa wartość własnościowego lokalu mieszkalnego jest obligatoryjna? To znaczy,czy sprzedający, w przypadku braku zainteresowanych...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1428


Temat: będąc współwłaścicielem nieruchomości muszę każdy remont cz
Podaj sprawę do sądu o zniesienie wspólwłasnosci lub idź do notariusza z współwłścicielką i podzielcie majątek(jest dużo taniej).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37082


Temat: Sprzedaż udziału w mieszkniu
Na pewno. Dział spadku nie jest tożsamy z rozporządzeniem udziałem. ( Zniesienie współwłasności również nie jest tożsame z rozporządzeniem udziałem). Ale pomijając już to, rozporządzenie udziałem jest ważne o ile nie narusza uprawnień pozostałych spadkobierców.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=8456


Temat: DO PRAWNIKA sądu rodzinnego
W maju tego roku porzucił mnie mąż z trójką dzieci, w tym z dzieckiem autystycznym .Wniósł do sądu pozew o zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wiem, że liczy na wyrwanie jakiś pieniędzy z domu, w którym ja nadal mieszkam z dziećmi, a który budowaliśmy w czasie trwania małżeństwa, ale z dużą pomocą finansową moich rodziców, na co nie ma zbyt wiele dokumentów.Sam prowadzi działalnośc gospodarczą i razem ze wspólnikiem już straszyli mnie sądem i wizytą komornika. Ja zgadzam się na to zniesienie, ale z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7724


Temat: Zmiana sposobu użytkowania lokalu
...Jeżeli chodzi o własność w wypadku wielości spadkobierców stają się oni współwłaścicielami masy spadkowej. poza tym prawo stanowi tak ze dom jest wspolny i podwyzszenie jedo standardu ,zrobienie jenp w nim centrum haddlowego ,jest równiez wspolne bez wzgledu kto inwestowal Chyba coś pokręciłeś. Zbyt selektywnie traktujesz prawo bo nie doczytałeś, że ten kto ulepszył ma prawo albo zabrać ulepszenia albo żądać za nie rekompensaty. zniesienie wspolwlasnosci pozniej ,po zrobieniu inwestycji moze drozej kosztowac ,TO NA 100% Na 100% to ty powinieneś przeczytać przepisy o opłatach sądowych. Wniosek o
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2297


Temat: zagadnienia z cywila/zaoczne!!!!!!!!!!
...samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu może stanowić odrębną nieruchomość. Odrębną nieruchomość lokalową ustanawia się: 1. w drodze umowy między współwłaścicielami nieruchomości; 2. w drodze umowy między właścicielem nieruchomości a nabywcą lokalu; 3. może to być jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości; 4. w drodze orzeczenia sądowego o zniesieniu współwłasności (np. zniesienie współwłasności małżeńskiej). Wszystkie czynności prowadzące do ustalenia odrębnej własności lokalu powinny być dokonane w formie aktu notarialnego. Do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej, oznacza to, że odrębna własność lokalu powstaje z chwilą dokonania wpisu nawet nie prawomocnego a nie z chwilą dokonania wzmianki o wniosku – ten wyjątek ma charakter...
Źródło: 212.33.71.181/forum/viewtopic.php?t=776


Temat: Zmiana sposobu użytkowania lokalu
...dzień dzisiejszy konieczna jest zgoda wszysktkich wspólwascieciekli na zmiany a nalepiej przeprowadzic postepowanie spadkowe i nzniesienie wspolwlasnosci bo teraz nie maj a nic przeciwko jak sie zacznie kasa ( moze ) to wtedy bedac prawnymi wpspolwlasciecielami moga roscic pretensje uzasadnione poza tym prawo stanowi tak ze dom jest wspolny i podwyzszenie jedo standardu ,zrobienie jenp w nim centrum haddlowego ,jest równiez wspolne bez wzgledu kto inwestowal zniesienie wspolwlasnosci pozniej ,po zrobieniu inwestycji moze drozej kosztowac ,TO NA 100%
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2297


Temat: Przepisanie samochodu na żonę
...właścicieli - nie słuchaj opowiastek że współwłaściciel może mieć 1 lub 99% udziału w własności to nie działalność gospodarcza np. spółka- kwota wolna od opodatkowania w tym roku wynosi 9.637 zł.( jeśli dobrze pamiętam) tak więc rynkowa wartośc samochodu może wynosić 2 razy więcej. jednak pamiętaj że darowizna jest nieopodatkowana jeśli jest to pierwsza darowizna od danej ososby w ciągu pięciu lat podatkowych. - nieodpłatne zniesienie współwłasności - nie pamiętam w tym momencie jak to się dokładnie przeprowadza. w urzędzie skarbowym w tym samym dziale co podatek od darowizn dowiesz się więcej lub poczekaj jakiś tydzień a ja dowiem się dokładnie
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=28593


Temat: Zniesienie współwłasnosci na mieszkanie
Witam Mam pytanie. 1.Czy mogę wnieśc do Sądu pismo o zniesienie współwłasności na mieszkanie. które mam wspólnie z mężem ale ja tam nie mieszkam tylko mąż. Jezeli tak to do jakiego sądu sie składa takie pismo 2. Czy sad może sam orzec
Źródło: zow.cba.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: egzaminy
Co do rolnego to dr jest wyagający. Byłem zaliczać egzain w poniedziałek. Pytał o obciążenia finansowe w rolnictwie (podatki, ubezpieczenia obowiazkowe i ubezpieczenia społeczne). Z tego co wiem to inne osoby które już zaliczały tez były o to pytane więc bradzo prawdopodobne że pojawi się to na egzaminie. Pytał o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, definicje nieruchomości rolnej, czynniki gospodarowania w rolnictwie, ubespieczenia społeczne rolników: jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać emeryture rolniczą, postępowanie scaleniowe i wymienne: czy się różnią i czy kończy się postępowanie ( decyzja starosty nie jest odpowiedzią prawidłową, jest jakas inna ale nie pamiętam. To chyba wszystko. Dr styrasznie czepia...
Źródło: 212.33.71.181/forum/viewtopic.php?t=1748


Temat: Koszty, projekty i wszystko inne ...
...że na lepiej sie nie chwalić że to ma być na hodowlę itp koni bo takich środków chyba nie ma albo są bardzo ograniczone. lepiej na zwykłe gospodarstwo i w ramach tego trzymanie koni o czym nie muszą wiedzieć 9. przypominam o mocno problematycznym kupowaniu ziemi rolnej. to jest ostra jazda i w razie czego proszę na email. nam zajęło rok żeby cokolwiek ruszyć. a chodzimy przy tym od 3 lat. mamy póki co 1/6 z 10ha, przedwstępną na 4/6, sprawę w sądzie o zniesienie współwłasności i póki co dużo optymizmu
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=3317


Temat: zniesienie wspolwlasnosci
Chodzi mi o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci.Ja wiem ze musze miec pelnomocnictwo w formie aktu notarialnego,ale potrzebuje wzor zebym mogla wyslac to do rodziny za granica zeby dobrze bylo napisane i co musi zawierac?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21482


Temat: Podatek PCC - zakup konia
...2% Stawki podatku wynoszą: 1) od umowy sprzedaży: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%, b) innych praw majątkowych 1%; 2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%, b) przy przeniesieniu własności innych praw...
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=8238


Temat: Samochód- współwłasnosć
No masz problem... z formalnego punktu widzenia jesteś właścicielem 1/2 udziału samochodu i do sprzedaży itp. będziesz potrzebować zgody drugiego współwłaściciela. Możesz oczywiście wnieść do sądu wniosek o zniesienie współwłasności, ale wówczas powstaje problem, że będziesz musiał zapłacić za połowę auta... Mimo wszystko spóbował bym się dogadać z tą osobą.
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=321


Temat: Zniesienie współwłasności nie chroni przed wierzycielem
Niedawno musiałem ogłosić upadłość swojej firmy. Czy zawarcie z żoną umowy o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości pozwoli uchronić część majątku przed wierzycielami?Powrót do artykułu: Zniesienie współwłasności nie chroni przed wierzycielem
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=3441


Temat: Darowizna
...obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od spadków i darowizn Podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny, umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie). Szczegółowe zasady dotyczące składania zeznań podatkowych określa...
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=4059


Temat: Skutki podatkowe odpłatnego działu spadku i zniesienia współwłasności
...nie należał się. Umowny dział spadku nastąpił w dniu 04 stycznia 2008 r. w obecności notariusza. W wyniku tego zniesienia współwłasności jedynym posiadaczem (właścicielem) mieszkania stała się siostra Wnioskodawczyni. Ponieważ przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 29 grudnia 2008 r. Znak: IP-PB2-415-1576/08- 02/MK wezwano Wnioskodawczynię do ich uzupełnienia poprzez jednoznaczne wskazanie czy dział spadku i zniesienie współwłasności będące jego wynikiem miało charakter odpłatny tj. czy w zamian za udział Wnioskodawczyni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu siostra została zobowiązana do dokonania spłaty na Pani rzecz. Uzupełnienia dokonano w dniu 15 stycznia 2009 r. wyjaśniając, że dział spadku i
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=498


Temat: Pytanie do znawców, I tych którzy już sprzedawali dom z dzi
1) jeśli nabyłeś dom i działkę dawniej niż 5 lat temu to raczej nie będziesz płacił podatku (byłoby to 10%) lub jeśli przeznaczasz pieniądze na zakup lokalu mieszkalnego 2) jeśli kupisz za te pieniądze mieszkanie to zapłacisz PCC i koszty notarialne (ewentualnie prowizję dla pośrednika) 3) zniesienie współwłasności kosztuje niestety... (nie wiem czy jest podatek ale sa spore koszty sądowe)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41159